Program

The Italian Renaissance madrigal 4/4 | Series of János Bali

15:30
Library
Program:

15:30 Bali János előadása
A manierizmus
A manierizmus a 16. század második felének fontos művészeti mozgalma. A stabil kompozíciók zavarbaejtően bomlanak fel, a felületeket díszítések teszik nyugtananná, a festmények minden eleme emberi test és vadul hullámzó drapéria. A létezés sötét oldala felé fordul a tekintet – s bár az expresszivitás robbanásig feszül, de emelkedett intellektualitás tartja féken. Hauser Arnold szerint a modern művészet innen, a manierizmusból ered. E korstílus lezárja a reneszánszánszot, és belőle születik a barokk.

17:00 Az A:N:S Chorus és Davidovics Igor (lant) koncertje
Luca Marenzio madrigáljai

A reneszánsz madrigál a zenetörténet egyik megosztó műfaja: lelkes amatőr kórusok éneklik magyarított szövegekkel, miközben sokakat taszít a körötte kialakult pecsenyeillatú művidámság. Pedig a madrigál a későreneszánsz legfontosabb zenei műfaja – a kritikai élű megjegyzés a zenén keresztül talán a korszakot minősíti? Nem. A madrigál világa mély és elsőrendű, csak friss tekintettel kell szemlélni: felfedezni benne Petrarca követésének nyelvteremtő erejét, a manierizmusnak a lét sötétségével szembenéző tekintetét, az ébredő modern „én” kifejeződésre való törekvését. Észrevenni benne a populáris zene és a zeneipar létrejöttét, és ezek recepcióját a kor legnagyobb komponistái részéről. Előadás- és koncertsorozatunkkal szeretnénk kiszabadítani a madrigált a közkeletű előítéletek köréből; rámutatni, hogy benne a legfelnőttebb tartalom jelenik meg a legkifinomultabb formákban.

A téma óriási, s a madrigál szemlélete állandó változásban van. Sorozatunk előadásai nem arra törekszenek, hogy tankönyvként vezessenek elő mindent a műfajjal kapcsolatban, hanem négy különböző szempontból vizsgálják a reneszánsz madrigált. Lax Éva, a 16–17. századi olasz nyelv legkiválóbb hazai tudósa segít a madrigál nyelvhez való viszonyának tárgyalásában. A koncertek ugyan kapcsolódnak valamelyest az előttük elhangzó előadásokhoz, de nem azok illusztrációi, önálló vonulatot képeznek, s az olasz reneszánsz madrigál három kiemelkedő alkotóját és egy nevezetes korabeli antológiáját tárják a hallgatóság elé.

Free entry! Seating is on a first-come, first-served basis.

℗ BMC

 

2023 May 20 Saturday